Adjunto article que em van proposar la gent de Lexviti per el seu butlletí del mes d’Abril. Publicació dirigida a cellers i empreses vitivinícoles.

La recompensa del rigor:

Gestionar una empresa, i sobretot una empresa vitivinícola, vol dir contemplar múltiples variables, això de ben segur no ho posa ningú en dubte. Veure l’evolució de les vendes, millorar dia a dia els sistemes de producció en vinya, motivar i donar suport als treballadors, complir amb les obligacions legals, i moltes altres variables que segurament a tots vostès ara els venen al cap. Reflexionant sobre aquesta premissa ens n’adonarem que la gestió empresarial, degut a la seva complexitat i a la volatilitat de l’entorn en el qual ens ha tocat conviure, quan es fa des de la improvisació, porta la majoria dels casos a resultats catastròfics. La dificultat consisteix en no caure en aquest temut dia a dia i disposar d’una planificació que ens permeti anticipar-nos a accions o decisions que, preses de forma errònia, posen en perill la rendibilitat del negoci, dificultat que s’agreuja quan les estructures empresarials són petites i quan les funcions de gerència es comparteixen amb funcions enològiques, funcions de bodega i funcions de control de camp. Aquesta figura d’home orquestra porta implícit un gran perill si no som capaços de jugar el rol correcte en cadascun dels moments. Un bon exercici de sinceritat personal que hauríem de fer sovint és calcular el temps que li dediquem al llarg del dia a tasques estratè- giques, a “pensar”, i el temps que invertim en tasques tècniques i rutinàries, a “treballar”. Quant major és la responsabilitat que tenim dins de l’empresa, major hauria de ser el temps dedicat a gestió i control. Invertir temps en planificar, aturar-se, reflexionar i no deixar-nos portar per les urgències hauria de ser una obligatorietat en la gestió d’una empresa. Substituir rutines i vicis adquirits per estones d’anàlisi és treballar per un futur i per una empresa més sòlida i sana. Arribats en aquest punt, no és moment de treballar més, és moment de treballar millor, de perseguir la productivitat i de dedicar temps al que realment és important. Albert Einstein deia que si “fem sempre el mateix, sempre obtindrem els mateixos resultats”. Siguin valents, siguin contundents i inverteixin en aquest canvi. Els seus clients, la seva gent i sobretot el seu negoci els ho acabarà agraint

Veure butlletí i article original