WORKSHOP

Gestió d'equips d'alt rendiment

T’agradaria poder construir Equips d’Alt Rendiment i conèixer quin és l’ecosistema que permet generar-los? Què és allò que diferencia un grup d’un verdader equip compromès i amb elevades dosis de competitivitat?

Què és allò que diferencia un grup d’un verdader equip compromès i amb elevades dosis de competitivitat?

A través d’aquest Workshop i mitjançant una metodologia potent i altament disruptiva extraurem els factors catalitzadors que permeten generar equips d’Alt Rendiment.

Per què LEGO® SERIOUS PLAY®

Metodologia

Permet que el 100% dels participants estiguin actius al 100% i interaccionin el 100% del temps.

Creativitat

Permet generar noves maneres de pensar i mirades diferents per construir realitats diferents.

Compromís

Permet fomentar un compromís emocional dels participants amb el canvi i enfocar-los cap a accions transformadores.

Què poden esperar els participants del taller?

Potencial

El taller ha estat dissenyat per aprendre a alliberar de manera ràpida, efectiva i profunda tot el potencial que té un equip.

Verdader Equip

Estat d’alerta, flexibilitat, capacitat de desenvolupar noves idees, auto motivació, assumpció de nous rols i noves responsabilitats, etc…

Identitat

Aprendrem com els membres de l’equip tenen l’oportunitat de decidir quina part de la seva identitat serveix més a l’equip i quina part li beneficia menys.

Per què necessitem crear Equips d’Alt Rendiment?

Sinèrgia

El següent pas del grup no és agregar mes competències i recursos sinó cercar la sinèrgia per motivar el creixement.

Millor equip possible

Per crear el millor equip possible de direcció, de projectes, de lideratge.., amb els recursos que tenim disponibles.

Valor

Perquè necessitem extreure el màxim valor possible de l’equip per damunt de les individualitats.

Quines fites explorarem en aquest Workshop?

 • Aprendre a explorar les identitats d’un equip.
 • Explorar i compartir quin és el perquè d’un equip.
 • Establir les connexions crítiques d’un l’equip.
 • Descobrir els Principis Guia Simples (PGS) ocults i que transformen un equip altament compromès i competitiu.
 • Explorar, reflexionar i decidir de quina manera cadascú dels integrants aporta més valor a un l’equip.
 • Millorar, recarregar i reenfocar els esforços col·lectius.
 • Empoderar als individus i oferir la seva millor versió.

A qui va dirigit aquest Workshop?

 • A gerents i directors generals que volen extreure el potencial del seus equips.
 • A directius d’empreses que volen conèixer una manera diferent de gestionar persones.
 • A responsables de Recursos Humans que volen conèixer noves metodologies de gestió de persones i equips.
 • A caps de departament o líders d’equips que necessiten la màxima motivació dels seus efectius.
 • A tota persona inquieta en noves metodologies empresarials i amb interès per la gestió de les persones.

SUBSCRIU-TE