“La força de la imaginació”, adjunto un nou article publicat aquest mes de juliol a l’Indicador d’Economia

Aquí pots llegir l’article original. ARTICLE

Una de les habilitats que tenia el gran Steve Jobs era la capacitat d’imaginar allò que ningú sabia com fer, i fabricar-ho i fer-ho real. Visualitzava productes que poguessin facilitar la vida a les persones i tenia la capacitat de materialitzar-los generant atracció i desig per part dels consumidors.

Paral·lelament, Ferran Adrià va revolucionar el món de l’alta cuina i va anar més enllà de la tradicional proposta gastronòmica de qualitat per aportar noves experiències d’alt impacte, creant propostes imaginatives i transgressores que fins aquell moment potser no estàvem acostumat a veure. Tot un pioner en un sector que va viure a partir d’aquell moment una transformació espectacular.

Si alguna cosa poden tenir en comú Jobs i Adrià és la creativitat i la capacitat d’imaginar noves realitats per sobre de la majoria dels mortals. Aquests són també uns valors molt importants en el món empresarial actual i que destaquen en bona part d’empresaris i emprenedors que lideren projectes atractius per als seus clients. L’ecosistema emprenedor treballa amb aquesta habilitat i busca persones que tinguin la capacitat de desafiar l’statu quo i que construeixin Propostes de Valor capaces de donar al mercat, a poder ser, noves respostes per a noves necessitats o noves respostes per a necessitats ja existents.

El grau d’imaginació en molts casos configura el potencial i explora límits que posats a disposició del mercat poden donar solucions i generar respostes a reptes no resolts fins al moment, generant un clar avantatge competitiu a qui els desenvolupa.

Hi ha tres tipus d’imaginació, cada una d’elles amb característiques substancialment diferents però totes elles prou interessants. La imaginació descriptiva, la imaginació creativa i per últim la imaginació desafiant.

La imaginació descriptiva és aquella que ens explica allò que està passant i ens ajuda a entendre-ho, de manera que podem visualitzar noves possibilitats i oportunitats. Acostuma a ser el mateix que estem acostumats a veure, però presentat de forma diferent. Ens ajuda a veure el món de fora tal com és i a identificar patrons. És una imaginació que projecta accions del passat per tal de presentar noves propostes amb lleugeres modificacions. No és trencadora, no és disruptiva, però en molts casos pot ser eficient i molt encertada, ja que aporta petits ajustaments prou interessants per als consumidors.

La imaginació creativa ens permet veure allò que no hi és. Permet generar noves possibilitats a partir de la combinació o transformació de coses i conceptes. Surt de l’evidència i ens endinsa en un nou món, generant noves realitats que poden aportar-nos solucions diferents. La creativitat assumeix un paper molt important i disposar avui de persones altament creatives a les organitzacions obre un ventall de noves oportunitats que permet donar respostes ajustades a demandes cada vegada més exigents.

Per últim tenim la imaginació desafiant. Aquesta és completament diferent a les altres. Es basa principalment en la deconstrucció i en ignorar totes les regles i les pautes prèviament establertes. En molts casos consisteix en fer “foc net”, en prescindir de tot allò que hem fet anteriorment i construir des de zero. És una imaginació que té un alt risc de fracassar o de no ser compartida per la societat, però contràriament quan atrau a la gent, la seva penetració acostuma a ser explosiva.

En una societat tan canviant com la que ens ha tocat viure, potenciar la imaginació de les persones i no limitar-los en les seves capacitats creatives és un repte que ens ha de permetre construir empreses cada vegada més àgils adaptades a un consumidor cada vegada més exigent.

Tal i com deia Julio Verne “Tot el que una persona pot imaginar, altres poden fer-ho realitat”.

Tot depèn de la força de la imaginació.