Ajdunto un nou article publicat el mes juliol a la revista de l’Indicador d’Economia.

Una petita reflexió de la importància de la gestió i l’anàlisis en les nostres empreses vital per poder prendre correctes decissions.

S’imaginen què representaria pujar a un avió, entrar a la cabina i agafar els comandaments amb la intenció d’enlairar-lo?

Inconscient és poc, oi? Quanta informació tenim a la instrumentació que hem de validar i controlar abans d’iniciar el vol i durant tot el trajecte? És evident que l’experiència del pilot és clau, però aquesta, sense l’anàlisi de moltes altres variables, difícilment ens acabaria portant a bon port.

Una cosa semblant passa en la gestió de qualsevol negoci i avui, accentuadament,  hi ha masas condicionants que influeixen en la direcció i gestió d’una petita i mitjana empresa.

La intuïció, el nas, l’experiència i el conte de la vella han estat i continuen sent una manera habitual per part de l’empresari de dirigir, però amb això (com en el cas dels pilots d’aviació) malauradament ja no n’hi ha prou. Els negocis s’han complicat i avui més que mai necessitem control per garantir la bona qualitat dels nostres projectes empresarials. No tenim marge per a l’error i cada una de les nostres decisions requereix un grau d’exactitud i certesa que no es pot prendre, només, amb factors subjectius no avalats per anàlisis quantitatives.

Teories del managment ens defineixen el Business Intelligence (Intel·ligència empresarial), com el conjunt d’estratègies enfocades a l’administració i la creació de coneixement mitjançant l’anàlisi de les dades existents dins de la pròpia organització.  És a dir, es tracta de tenir la capacitat d’interpretar aquelles dades rellevants per al nostre negoci i extreure conclusions encaminades a la millora de la gestió.

Però quines són aquestes dades que hem de controlar? A què hem de prestar una especial atenció? Aquesta és la gran pregunta, ja que si no tenim clar quins són els nostres KPI (Key performance indicator), indicadors clau de control, i no en podem analitzar l’evolució, difícilment podrem prendre mesures correctores quan aquestes magnituds sofreixin desviacions importants respecte al que prèviament havíem pressupostat.

És evident que cada negoci, en funció de la seva idiosincràsia,  disposa de variables clau de control diferents, no és el mateix un negoci industrial que un de comercial; en el primer els aspectes de producció poden ser molt rellevants mentre que en el segon possiblement no ho siguin tant. Tot i així hi ha un anàlisis comú què conté diferents variables independentment del sector d’activitat i que requereix especial atenció.

Encara són moltes les petites i mitjanes empreses que no treballen amb pressupost anual de Compte de Pèrdues i Guanys, i això avui hauria de ser obligatori i ens hauria de permetre, mensualment, poder controlar les desviacions originades i adoptar les oportunes correccions. D’aquestes anàlisis en podem extreure conclusions de vendes i veure’n l’evolució, podem analitzar també el nostre marge comercial i conèixer com s’està comportant, disposar d’informació dels costos de compra o veure fins i tot si tenim desviacions importants en les despeses generals.  Al cap i a la fi és una manera ordenada i detallada que ens permet veure de forma còmoda com hem previst que obtindríem el resultat durant l’exercici i com l’estem obtenint realment.

Invertir temps en la gestió, aquest ha de ser el gran repte que tenen avui els gestors de petites i mitjanes empreses on sovint el dia a dia i l’orientació a la producció i a la tasca els impedeix fer-ho. Aixecar la vista i mirar per damunt dels arbres per tal de poder prendre decisions a mig i a llarg termini que estratègicament acabin afavorint el desenvolupament del negoci.  Ja és prou dur que les empreses no funcionin, però el que és demolidor és no saber-ne els motius que ho provoquen.

La potència sense control no ens acaba reportant mai bons resultats.

Aquí pots veure l’article original. Article