“La intel·ligència també pot ser artificial”, adjunto un nou article publicat aquest mes de juliol a l’Indicador d’Economia

Aquí pots llegir l’article original. Llegir-lo

Llegeixo amb gran admiració com l’Hospital Clínic ha aplicat tractaments que han reduït en un 50% la mortalitat del Covid-19 gràcies a la intel·ligència artificial. L’anàlisi d’un trilió de dades de pacients de Covid ha generat uns patrons d’evolució de la malaltia que han permès aplicar tractaments personalitzats evitant complicacions futures.

Aquesta pràctica d’anàlisi no és nova en el món científic, són molts els laboratoris i els científics que ja treballen amb gran quantitat de dades per poder extreure prediccions i seleccionar patrons que validin els seus estudis. Ara bé, encara queda lluny en el món empresarial de la petita i mitjana empresa l´ús d’aquestes tècniques per millorar els negocis.

Són moltes les dades que generem en el dia a dia d’un negoci i moltes les variables que podem arribar a quantificar, a valorar i fins i tot a predir. Dades comercials i de clients, dades de compres i proveïdors, de fàbrica i producció i dades comptables o financeres en són un clar exemple.

Davant d’aquesta allau d’informació quin és el motiu principal que fa que avui aquestes pràctiques no estiguin més esteses i formin part dels processos de decisió del management actual?

Si alguna cosa ens demostren aquestes notícies és la potència que ens pot donar el Business Intelligence (BI) i la Intel·ligència Artificial (IA). Hem d’acceptar i aprendre a gestionar amb allò que sabem que no sabem. Com podem extreure coneixement sobrevingut d’informació registrada en el passat? De quina manera creem i validem patrons de comportament que poden donar-nos informació de gran rellevància per ajudar-nos a la millor presa de decisions? La complexitat avui dels nostres negocis i la complexitat futura que esdevindrà conseqüència de la situació actual que estem vivint fa que segurament no sigui suficient prendre decisions només basades en els coneixements i l’experiència passada i serà, en bona part, la predicció de la informació futura i sobrevinguda la que ens farà i donarà avantatges competitius en el nostre mercat.

Per arribar a aquest punt però, necessitem tenir clar alguns aspectes de vital importància i sense els quals difícilment en podrem treure valor.

El primer és prendre consciència empresarial de registrar tota aquella informació rellevant que origina el nostre negoci. Assumir la responsabilitat de la puresa de les nostres bases de dades i el rigor envers el seu registre. Quanta informació rellevant s’ha perdut en els nostres negocis durant els darrers anys per no fer un registre rigorós, ordenat i disciplinat de la nostra activitat que avui tindria un gran valor? Disposar d’aquesta informació de forma ordenada i ben segmentada possiblement és un dels actius més importants que tenim, que donen més valor al nostre negoci i que són la principal llavor que ens pot permetre la informació valuosa del futur.

Un altre factor rellevant per poder treballar en aquest sentit és disposar de la tecnologia necessària per a fer-ho. Avui existeix tecnologia específica a l’abast de les petites i mitjanes empreses que els poden donar aquest plus d’anàlisi i aquesta informació. Ja no és un tema exclusiu de gran empresa o multinacional, ja hi ha avui negocis que han adaptat sistemes d’intel·ligència de dades que els permeten definir estratègies concretes en aquest sentit. Saber i conèixer aquesta tecnologia també ens ajudarà a aportar valor en aquesta àrea.

Un tercer factor molt important i necessari és disposar dins de la nostra organització de capacitat d’anàlisi. No podem gestionar des de la inèrcia i des de l’automatització del dia a dia. Necessitem parar, pensar i reflexionar per poder actuar amb més contundència de la que ens aboca la rutina No n’hi ha prou avui amb treballar i només treballar. Aquesta capacitat d’anàlisi ens ha de permetre canviar tendències i modificar comportaments adquirits en l’espiral de la quotidianitat.

Si l’Hospital Clínic ha aconseguit reduir la mortalitat del Covid-19 en un 50% gràcies al Big Data i a la Intel·ligència artificial, no podem nosaltres incrementar les vendes o millorar els nostres resultats aplicant tècniques com aquesta? Només és qüestió de proposar-s’ho, de tenir determinació i d’emprendre aquest viatge, de ben segur que els resultats seran satisfactoris i la inversió haurà valgut la pena.

Si una cosa ens ha ensenyat el progrés és que la intel·ligència també pot ser artificial.