Perquè una conferència?

En aquests moments en que els escenaris empresarials i socials estan canviant a ritme vertiginós, i res és el que semblava que seria, esdevé més important que mai tenir les idees clares i definir una estratègia inequívoca que ens permeti gestionar l’empresa en la direcció que desitgem, per tal de no deixar-se arrossegar per les inèrcies del passat o les incerteses del futur.

Conferències:

  • El problema del futur és que ja no és le que era
  • Models de negoci competitius
  • Renovar-se o anar a morint
  • Internet el gran aparador
  • El venedor del segele XXI
  • L’emprenedor i les seves circumstàncies