Tu modelo de negocio

/

 

Tu modelo de negocio
Dels autors de “Generació de models de negoci” aquest llibre es centra en l’individu i en un mateix, utilitzant la dinàmica metodologia CANVAS, reflexiona constantment en la construcció del propi model de negoci. Respon a preguntes difícils com “què aporto jo com a professional?, quina és la meva proposta de valor?, perquè la gent ha de confiar en mi?” és un llibre ideal per a professionals independents que presten serveis, per directius i per tots aquells que vulguin potenciar el seu valor i explorar en ells mateixos.

 

/