El Cuadro de Mando Integral

/

Tot un clàssic de la gestió empresarial i que no pot faltar en una bona biblioteca de Management. El Quadre de Comandaments Integral continua sent avui una eina eficaç a disposició d’empreses i empresaris per tal de dur a terme els seus objectius. Sistema de gestió que permet canalitzar les energies i disposar d’indicadors de confiança capaços de definir-nos la bona marxa de la organització. Una bona forma per poder controlar la tàctica i garantir-nos que aquesta ens portarà a l’estratègia definida. Avui degut a les complexitats del mercat necessitem mecanismes de medició que ens validin constantment que allò que fem en cada àrea funcional de l’empresa segueix les pautes marcades.

/