Cómo utilizar el Cuadro de Mandos Integral

David P. Norton / Robert S. Kaplan / Amazon

Manual pràctic que ens ajuda a la implantació del Quadre de Comandaments Integral, dels autors Robert S. Kaplan i David P. Norton és una continuïtat del Best Seller El Cuadro de Mando Integral. Un llibre que ens permet passar de la teòrica a la pràctica i que dona eines als empresaris per tal de poder disposar de mecanismes de control de la seva estratègia. Una ajuda per a la gestió diària dels nostres negocis.

David P. Norton / Robert S. Kaplan / Amazon