Sólo una cosa

Gary Keller i Jay Papasan / Amazon

La capacitat d’atenció i de focalització és un dels grans reptes de la gestió empresarial moderna. Aquest llibre ens mostra d’una forma clara i molt didàctica la potència que pot tenir a nivell empresarial i a nivell personal estar enfocats en uns sola cosa. En aquella cosa que realment ens interessa i dedicar tota l’energia en treballar per assolir-ho. Enfocar-nos en l’únic!!

Gary Keller i Jay Papasan / Amazon